Služby

Výstavba Fotovoltickej elektrárne na kľúč

  • Vypracovanie návrhu optimálneho riešenia veľkosti inštalovaného výkonu (návrh rozloženia panelov, odhadovaný ročný výnos systému, kalkulácia návratnosti)
  • Vypracovanie cenovej ponuky
  • Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie a ostatných dokumentov potrebných pre distribučnú spoločnosť a stavebný úrad
  • Dodávka a montáž jednotlivých komponentov a príslušenstva
  • Inštalácia monitoringu pre správu systému
  • Pripojenie elektrárne do distribučnej sústavy
  • Odovzdanie elektrárne
  • Záručný a pozáručný servis

POUŽITÉ KOMPONENTY


FV Panely
Výrobca: PV Solarsys, s.r.o. (polykryštalický alebo monokryštalický panel)
Technická špecifikácia: podľa priložených datalistov

Meniče
Výrobcovia: POWER ONE, DELTA ELECTRONICS, FRONIUS
Technická špecifikácia: podľa priložených datalistov

Nosná konštrukcia
Nosná konštrukcia je bez nutnosti zriadenia trvalej stavby, navrhnutá podľa miestneho šetrenia, zohľadňujúca miestne klimatické podmienky.
Výrobcovia: SCHLETTER, KRINNER
Technická špecifikácia: podľa priložených datalistov

Kabeláž
Prepojovacie káble vrátane konektorov pre DC stranu a NN káble pre AC stranu
Výrobcovia: MULTI-CONTACT STAUBLI GROUP
Technická špecifikácia: podľa priložených datalistov

Ostatné
Prepojovacie rozvádzače, prúdové a napäťové ochrany, RDAC rozvádzače, monitoring, ostatné komponenty
Výrobcovia: POWER ONE, MEOLLER ELECTRICS, ENWI-ETEC, HASMA
Technická špecifikácia: podľa priložených datalistov

Zmena komponentov

V prípade použitia inej značky (iného výrobcu) vyššie uvedených komponentov, sa spoločnosť PV Solarsys, s.r.o. zaväzuje dodržať kvalitatívnu úroveň navrhovaných komponentov, rovnako ako využiť výrobcu (značku) v odbornej verejnosti všeobecne považovanú za porovnateľne kvalitnú.

ROZSAH DODÁVKY


Strešné inštalácie na kľúč:

SO 01 - Fotovoltaické panely, Nosná konštrukcia, kotviace prvky - DODÁVKY
SO 01 - Fotovoltaické panely, Nosná konštrukcia , kotviace prvky - MONTÁŽE
SO 02 - Meniče, prechodové rozvádzače, RD-AC, káblový rozvod AC - DODÁVKY
SO 02 - Meniče, prechodové rozvádzače, RD-AC, káblový rozvod AC - MONTÁŽE
SO 03 - Monitoring – meranie, ovládanie, signalizácia - DODÁVKY
SO 03 - Monitoring – meranie, ovládanie, signalizácia - DODÁVKY - MONTAŽE

Inštalácie na voľnej ploche na kľúč:

So O1 – Fotovoltaické panely, distribučné prechodové rozvádzače /MX - DC/AC/DAT/, Nosná konštrukcia, kotviace prvky – DODÁVKY
SO 01 - Fotovoltaické panely, distribučné prechodové rozvádzače /MX- DC/AC/DAT/, Nosná konštrukcia , kotviace prvky - MONTÁŽE
SO 02 - Meniče, prechodové rozvádzače, RD-AC , káblový rozvod AC, - DODÁVKY
SO 03 - Meniče, prechodové rozvádzače, RD-AC , káblový rozvod AC, - MONTÁŽE
SO 03 - Dispečing - riadiaci systém - meranie, ovládanie, signalizácia - DODÁVKY
SO 03 - Dispečing - riadiaci systém - meranie, ovládanie, signalizácia - MONTAŽE
SO 04 - Trafostanica – DODÁVKA
SO 04 - Trafostanica – MONTÁŽE
SO 05 - Ochrana proti bleskom a prepätiu – DODÁVKA
SO 05 - Ochrana proti bleskom a prepätiu – MONTÁŽE
SO 06 - Oplotenie a ochrana FVE – DODÁVKA
SO 06 - Oplotenie a ochrana FVE – MONTÁŽE
SO-07 - Elektrická zemná káblová prípojka 22 kV – DODÁVKA
SO-07 - Elektrická zemná káblová prípojka 22 kV – MONTÁŽE


POSKYTOVANÉ ZÁRUKY A GARANCIE

Na realizované dielo poskytuje zhotoviteľ štandardnú záručnú dobu 36 mesiacov a zaistenie nástupu na servisný zásah do 48 hodín. Na realizované dielo je možné poskytnúť rozšírenú záručnú dobu na 60 resp. 120 mesiacov.

Na FV panely je poskytnutá 10 - ročná produktová garancia.
Výkonová garancia na FV panely je poskytnutá na 25 rokov,
10 rokov ............................ 90 percent nominálneho výkonu,
25 rokov ............................ 80 percent nominálneho výkonu.

Na výrobky autorizovaných výrobcov a ostatný spotrebný materiál poskytuje zhotoviteľ záruky v súlade so záručnými podmienkami poskytovanými výrobcami týchto zariadení.