Produkty

PV Solarsys panel PP 2XX-3BB

Sériu polykryštalických panelov dopĺňame o panel PP 2XX-3BB. Tento panel spĺňa vysokú kvalitatívnu úroveň a dlhodobú spoľahlivosť a životnosť. Zvolený typ konštrukcie a skla zohľadňuje všetky požiadavky na mechanickú odolnosť v našom klimatickom pásme. Ponúkame ich vo výkonovej triede od 215 do 245 Wp v pozitívnom výkonovom triedení. Zaručujeme 10 ročnú produktovú garanciu a 30 ročnú výkonnostnú garanciu (90% až do 12 rokov, 80% až do 30 rokov).

pdf icon Datasheet PV Solarsys panel PP 2XX-3BB

Celá výkonová rada polykryštalických panelov PP 2XX-3BB vyrábaných spoločnosťou PV Solarsys, s.r.o. je doložená certifikátmi:

Produktový certifikát (TUV) IEC 61215:2005/EN 61215:2005
Produktový certifikát (TUV) IEC 61730-1:2004/EN 61730-1:2007, IEC 61730-2:2004/EN 61730-2:2007
PV Solarsys panel PP 2XX-3BB