Produkty

Verejné solárne osvetlenie

Solárne LED svietidlá sa vyznačujú nezávislosťou od verejnej rozvodnej siete, šetrením životného prostredia využívaním obnoviteľného zdroja elektrickej energie, vysokou účinnosťou LED osvetľovacích telies a tým aj veľkou úsporou elektrickej energie.

Široká škála výkonov a prevedení predurčujú LED osvetlenie na použitie v mestách a obciach na osvetlenie komunikácií, verejných priestranstiev, parkov, nasvietenie reklám a reklamných bilboardov, priečelia historických a významných budov, parkovísk, firemných dvorov a objektov.

Počas dňa je solárna energia premenená na elektrickú energiu a uložená v akumulátoroch, z ktorých je následne po zotmení napájané LED svietidlo. Odpadá tak napojenie na verejnú rozvodnú sieť, čím sa ušetria ďalšie náklady na rozvody elektrického vedenia a s tým často spojené výkopové práce zvyčajne po problematických komunikáciách.

Celý komplet pozostáva z:
  • Stožiar
  • LED lampa
  • Solárny panel
  • Regulátor (Controller)
  • Batéria
Použitím LED osvetlenia sa získa vyššia kvalita a komfort osvetlenia, pretože pri vysokej účinnosti a malej spotrebe nie je potrebné z úsporných dôvodov vypínať osvetlenie v neskorých nočných hodinách medzi 24.00 a 4.00 hod. Automatický adaptívny systém zapína osvetlenie po zotmení a vypína pri rozvidnení a nie podľa fixne nastavených intervalov.