Hlavní partneri

Medsolar
P.ENERGY SPA
Bosch Solar Energy

Realizační partneri

Power one
Delta Electronics (Slovakia) s.r.o.
Fronius
Krinner GmbH
Schletter
HAGARD:HAL, a.s.
Naše produkty

PV Solarsys panel PM 2XX-3BB
PV Solarsys panel PM 2XX-3BB

PV Solarsys panel PM 2XX-3BB Black
PV Solarsys panel PM 2XX-3BB Black

PV Solarsys panel MD P 60 PXPV Solarsys panel MD P 60 PX

PV Solarsys panel PP 2XX-3BBPolycrystalline solar modules

Produkty spoločnosti PV Solarsys, s.r.o. sú držiteľom certifikátu:
FACTORY INSPECTION CERTIFICATE – Made in EU
 
Novinky

ENEL
PV Solarsys, s.r.o. bol certifikovaný a zaradený medzi dodávateľov spoločnosti ENEL
 
Výzva na predloženie ponuky: Zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov zákazky: „Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení verejného obstarávania“
Výzva na stiahnutie v pdf formáte